ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

DOUGLAS.BG предоставя на Потребителите възможност да закупуват стоки на изплащане от Сайта чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД.

               - за потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, което е: навършило 18 години,  български гражданин или чужд гражданин, който притежава разрешение за постоянно пребиваване в Република България и български документ за самоличност,

               - размер на потребителски кредит – от 150 лв. от 10000 лв.  (т.е. може да поръчате и закупите на изплащане стоки на обща стойност между 150 лв. и 10000 лв. независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката)

               - срок за изплащане на потребителския кредит – от 3 месеца до  24 месеца.

               - кандидатстване за кредит се извършва онлайн чрез Сайта на DOUGLAS.BG като се избере опцията „Изплащане на вноски с TBI“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката.

- процедурата по одобрение и отпускане на кредита се извършва изцяло дистанционно. След завършване на поръчката служител на „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД ще се свърже с Вас и ще Ви даде необходимата информация и инструкции.

 - поръчаните стоки ще Ви бъдат доставени след като „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД одобри отпускането на потребителския кредит.

- всички условия и процедури във връзка с предоставяне на потребителския кредит (условия за кандидатстване, критерии и процедура за одобрение, срок за погасяване, брой и размер на погасителните вноски, лихви и такси по кредита, уреждане на отношенията при просрочие и неизпълнение по кредита и др.) се определят едностранно единствено и само от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД.

- DOUGLAS.BG не изпраща съобщения и не може да Ви даде информация относно статуса и изхода на процедурата по отпускане на потребителския кредит, а единствено относно статуса и изпълнението на поръчката.

Моля запознайте се по-подробно с условията за покупка на изплащане в Раздел XI „Покупка на изплащане“ от Общите условия. Моля запознайте се с политиката за поверителност ТУК.

© 2024 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.