Ценообразуване

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ

 

Продажна цена

Продажна цена, на която може да закупите стоката от онлайн магазина, е посочена до изображението на съответната стока на Сайта. Всички цени са в лева, с включен ДДС и за брой, освен ако изрично не е посочено друго. Продажната цена не включва и Вие следва да заплатите отделно:

- разноските и таксите за транспорт на стоките във връзка с доставката на стоките (ако такива са дължими според метода и условията на доставка – моля запознайте се с условията на доставка – Раздел XVI от Общите условия).

- всякакви такси и разноски, свързани с избрания от Вас начин на плащане (моля запознайте се с начините на плащане – Раздел Х от Общите условия);

- таксите и разноските, свързани с отпускане на потребителски кредит при покупка на стоки на изплащане (моля запознайте се условията за покупка на изплащане в Раздел от XI  Общите условия).

Продажна цена „от ХХХ лв.“ - ако стоката се предлага в различни разновидности (различни разфасовки, цветове или др.) и има разлика в цените на отделните разновидности, се  посочва  най-ниската цена, на която се предлага някоя от разновидностите на стоката, включително и в случай на намаление. При отваряне на продуктова страница за съответната стока на Сайта, можете да видите точната цена за всяка от разновидностите.

Цените, посочени на Сайта може да са различни от тези във физическите магазини. Някои стоки може да се продават само в онлайн магазина на различна цена. Възможни са разлики и при промоции, оферти, намаления и други кампании в онлайн магазина и във физическите магазини. За допълнителна информация моля вижте тук.

За поръчките на стоки, направени чрез онлайн магазина или по телефона валидна и обвързваща „DOUGLAS.BG” и Потребителя е единствено актуалната продажна цена на стоката, посочена на Сайта към момента на извършване на поръчката.

Промяна на цените

„DOUGLAS.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Сайта стоки. Промяната на цената важи за потребителите от момента на обявяването й на сайта www.douglas.bg.

Такива промени няма да засягат вече извършени поръчки. Ако поръчката не е завършена или стоката е включена в списъка с „Любими“ продукти, цената се актуализира автоматично и поръчката може да бъде завършена на новата цена.

Намаление на цените

„DOUGLAS.BG” може по всяко време да обяви намаление на цените на всички или на част от стоките, предлагани на Сайта. Точните условия на намалението се обявяват на Сайта за всяка отделна кампания.

При намаление на цените за всяка намалена стока се посочват една до друга новата продажна цена и задраскана предишна цена. Възможно е да се посочи и процент на намалението.

През периода на намалението като актуална „продажна цена“  се посочва новата намалена цена, на която се продава стоката за обявения срок на намалението.

Ако стоката се предлага в различни разновидности е възможно намалението да се прилага само за част от разновидностите или отделни разновидности да са намалени с различен процент. Новата продажна цена се посочва като „от ХХХ лв.“ – най-ниската цена, на която се продава някоя от разновидностите. А процентът на намалението се посочва като „До ХХ %“ – най-високият процент, с който е намалена някоя от разновидностите на стоката.

Предишна цена (посочва се като задраскана цена):

- определя се поотделно за всяко намаление и означава най-ниската цена, на която стоката е била предлагана за продажба на Сайта през последните 30 дни преди намалението (в определени случаи този период може да е по-кратък – 7 дни, или по-дълъг от 30 дни – това изрично ще бъде указано);

- може да се различава от цената, на която стоката е продавана непосредствено преди намалението;

- възможно е да има разлика между „предишната цена“ за една и съща стока, посочена в онлайн магазина и в отделните физически магазини.

- възможно е да има разлика между предишната цена на една стока при различни кампании за намаления на цените.

Намаленията на Сайта и техните условия може да се различават от намаленията кампаниите във физическите магазини. При поръчка на Сайта се прилагат единствено намаленията, обявени на Сайта и приложими за онлайн магазина.

Отстъпки

„DOUGLAS.BG” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на Сайта при посочени на Сайта условия. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване, талони за отстъпка при издаване на Клиентска карта и др.).

Отстъпките, приложими при поръчка на стоки в онлайн магазина и във физическите магазини могат да се различават. При поръчка на стоки в онлайн магазина се прилагат само отстъпките, обявени на Сайта.

Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока. При намаление на цената на стоката отстъпки не се прилагат, освен ако не е посочено изрично друго.

 

© 2024 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.