Начин на плащане

 

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените по-долу възможности. На сайта е възможно плащане чрез наложен платеж, плащане с карта (при получаване на пратката от куриера или на място от офиса и плащане с виртуален терминал) и чрез банков превод.


» Плащане с наложен платеж: при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера. Тук имате две възможности:

- плащане в брой сумата за наложения платеж на куриера

- плащане с банкова карта - можете да заплатите сумата за наложения платеж с вашата кредитна/дебитна карта директно на куриера - всеки куриер на СПИДИ и всички техни офиси притежават мобилен терминал, чрез който се извършват плащания с банкови карти.

Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

» Плащане с карта (виртуален терминал): изключително удобен начин за плащане. След финализирането на поръчката ще бъдете прехвърлени към безопасна платежна платформа на банката, където следва да въведете необходимите данни. Ако трансакцията е оторизирана, плащането ще протече веднага и ние ще изпратим стоката на следващия работен ден. Поддържаме системата за сигурност 3D Secure. Нашите служители нямат достъп до данните на вашата карта, с цялата информация разполага само банката.

» Плащане чрез Epay (Easy Pay / Банкомат): 

Плащане на изпалащане чрез "Ти Би АЙ Банк" ЕАД:

DOUGLAS.BG предоставя на Потребителите възможност да закупуват стоки на изплащане от Сайта чрез потребителски кредит, отпуснат от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД.

               - за потребителски кредит може да кандидатства всяко лице, което е: навършило 18 години,  български гражданин или чужд гражданин, който притежава разрешение за постоянно пребиваване в Република България и български документ за самоличност,

               - размер на потребителски кредит – от 100 лв. от 10000 лв.  (т.е. може да поръчате и закупите на изплащане стоки на обща стойност между 100 лв. и 10000 лв. независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката)

               - срок за изплащане на потребителския кредит – от 3 месеца до  24 месеца.

               - кандидатстване за кредит се извършва онлайн чрез Сайта на DOUGLAS.BG като се избере опцията „Изплащане на вноски с TBI“ от „Метод на плащане“ при завършване на поръчката.

- процедурата по одобрение и отпускане на кредита се извършва изцяло дистанционно. След завършване на поръчката служител на „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД ще се свърже с Вас и ще Ви даде необходимата информация и инструкции.

 - поръчаните стоки ще Ви бъдат доставени след като „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД одобри отпускането на потребителския кредит.

- всички условия и процедури във връзка с предоставяне на потребителския кредит (условия за кандидатстване, критерии и процедура за одобрение, срок за погасяване, брой и размер на погасителните вноски, лихви и такси по кредита, уреждане на отношенията при просрочие и неизпълнение по кредита и др.) се определят едностранно единствено и само от „Ти Би АЙ Банк“ ЕАД.

- DOUGLAS.BG не изпраща съобщения и не може да Ви даде информация относно статуса и изхода на процедурата по отпускане на потребителския кредит, а единствено относно статуса и изпълнението на поръчката.

Моля запознайте се по-подробно с условията за покупка на изплащане в Раздел XI „Покупка на изплащане“ от Общите условия. Моля запознайте се с политиката за поверителност ТУК.

Плащане с GiftCard:

Плащане с предплатена карта Gift Card: За да се извърши плащане чрез използването на предплатена карта GiftCard, трябва да са налице следните условия:
- картата следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;
При плащане чрез  предплатена карта GiftCard:
- ще се отвори платежна страница на обслужващото дружеството („Айкарт“ АД);
- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:
*Във връзка с плащането чрез предплатена карта GiftCard  , Потребителят трябва да има предвид следното:
- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина, Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на въпросната Gift Card, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с дружеството-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.
- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв).
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
„DOUGLAS.BG” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „DOUGLAS.BG”.
- Кобинирано плащане с Gift Card + наложен платеж не е възможно!

Плащане от офиса на EasyPay:

  • Посетете удобен за вас офис на EasyPay - Списък с офиси
  • На място в офиса кажете на служителя за кой онлайн магазин извършвате плащането и му дайте персоналния си 10 цифрен код за плащане.

*Доставката на поръчки, заявени за плащане с Epay, се осъществява до два работни четири дни от датата, на която е постъпило плащането към "Парфюмери Дъглас България"!

*Срокът за плащане на поръчки с Epay е 5 календарни дни от датата на входиране на поръчката. В случай че не постъпи плащане в упоменатия срок, поръчката се отказва автоматично.

Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

„Парфюмери Дъглас България“ не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на douglas.bg.

 

© 2024 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.