Условия за рекламация. Гаранция и сервиз

ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

 

Уважаеми клиенти, в съответствие със законовите разпоредби и Общите условия на Сайта, douglas.bg Ви предоставя право на рекламация, гаранция и сервиз (според вида на стоката).

 

 1. Получаване и преглед на стоките:

Поръчаните от Вас стоки се доставят от куриер (на посочен от Вас адрес или в офис на куриера) или в посочен от Вас физически магазин Douglas или Beauty Zone. Всяка стока се доставя с възможност за предварителен преглед преди получаването й.

 

Внимание! Моля, прегледайте внимателно доставените стоки.

В случай на несъответствие на доставените продукти с поръчката Ви, транспортни повреди, липса на поръчани продукти и придружаващи документи към стоките, неокомплектованост, явни недостатъци или несъответствия, които могат да се установят при обикновен преглед, трябва да предприемете следните стъпки:

 • трябва да направите рекламация в момента на получаване на пратката, в присъствието на куриер или служител на магазина, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и се попълва на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката.
 • трябва да да изискате копие от протокола.
 • ако не желаете да приемете стоката е необходимо да ни изпратите искане за връщане на стоката с приложено копие от протокола, съставен от куриера/служителя на магазина.

Искането може да направите, като попълните заявка за връщане в електронна форма тук: 

 1. За регистрирани потребители от тук: https://douglas.bg/prrma/returns/
 2. За гости от тук: https://douglas.bg/sales/guest/form/

Или като ни изпратите попълнен формуляр за връщане (изтеглете оттук). Също така, можете да ни опишете случая на следния електронен адрес [email protected]

 

Ако откажете да приемете пратката, не заплащате дължимата сума по наложения платеж на куриера. Ако сте платили предварително, ще Ви възстановим платената сума в срок до 14 дни от получаване на формуляра за връщане.

 

Пратка, която е получена без възражения от клиента, се счита за одобрена от клиента и за получена без транспортни повреди, без липси, окомплектована, без явни несъответствия недостатъци, които могат да се установят при обикновен преглед. Последващи възражения за изброените в настоящата т. 1 повреди и несъответствия ще се считат за неоснователни и няма да бъдат уважени.

 

 1. Условия и ред за рекламация

2.1. Клиентите, които имат качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, могат да предявят рекламация с правата и при условията на законовата гаранция за съответствие на стоките, посочени в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Срокът за предявяване на рекламация е до 2 години, считано от датата на получаване на продуктите.

2.2. Клиентите, които не са потребители имат право на рекламация съгласно Общите условия и настоящите условия за рекламация. Рекламация за явни недостатъци трябва да се направи при получаване на стоките, а за скрити недостатъци - незабавно след като откриете недостатък, но не по-късно от 6 месеца от датата на получаване на стоките. Ако е предоставена търговска гаранция за стоката може да направите рекламация в срока и при условията на търговската гаранция.

 

2.3. Ред за предявяване на рекламация

 • Моля свържете се с нас незабавно, ако установите недостатък или несъответствие на продукта, като използвате една от изброените по-долу опции:
 • Можете да подадете заявка за връщане/рекламация

                  - За регистрирани потребители от тук

                  https://douglas.bg/prrma/returns/

                  - За гости (без регистрация) от тук:

                  https://douglas.bg/sales/guest/form/

 • Можете да попълните и да ни изпратите този Формуляр за рекламация или да опишете случая на електронен адрес: [email protected], като в писмото за рекламация трябва да посочите предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 • При предявяване на рекламация трябва да ни представите касовия бон или фактура за закупените стоки, както и ако разполагате с документи, които установяват несъответствието на стоката или Вашата претенцията по основание и размер.
 • За да бъде рекламацията Ви разрешена във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал (само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). 
 • Може да ни изпратите за Ваша сметка продуктът, предмет на рекламацията на адрес: гр. София, бул.“Искърско шосе“ № 7, рампа 7, за „Парфюмери Дъглас България“ ЕООД. Притежатели на Beauty Card могат да изпратят стоките за наша сметка от офис на куриер, като използват предплатената товарителница, приложена към доставените стоки.
 • За покупки, към които клиента е получил подарък и/или мостри, е необходимо въпросните също да бъдат върнати, за да бъде уважена предяванета рекламация.
 • След като случаят бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (douglas.bg не носи отговорност при евентуални проблеми, независещи от нас, за получаването на съобщението).
 • В случай, че във връзка с направена рекламация е необходимо да приберете обратно предоставена от Вас стока, douglas.bg няма да носи отговорност, ако същата не бъде прибрана от Вас в срок до 30 (тридесет) календарни дни.
 • Моля вземете под внимание, че върнатите/рекламирани към douglas.bg продукти следва да са в оригиналните си опаковки, без нарушена цялост, в търговски вид. В противен случай, заявката за връщане/рекламация НЯМА да бъде одобрена.

 

2.4. Внимание! Не се считат за несъответствия: разлика в цветовете, която се дължи на естествените различия при възпроизвеждане на цветовете от различните модели монитори; промени на опаковката на продукта или нейния дизайн, направени от съответния производител; промени по аромата, които производителите периодично извършват в годините при реформулиране на съществуващи аромати.

Не се приемат рекламации за недостатъци и повреди, настъпили в резултат на неправилна или несъответстваща на предназначението употреба на продукта, при неспазване на указанията за употреба и условията за съхранение на продукта, както и след изтичане на срока на годност на продукта.

 

 1. Търговска гаранция

Стоките, за които е предоставена търговска гаранция от производителя или дистрибутора, се доставят с приложени към съответната стока гаранционната карта /гаранционния документ/, в които са посочени срокът и условията на търговската гаранция.

Моля, запознайте се с указанията на производителя и условията на гаранцията.

Предоставената търговска гаранция не засяга правата на потребителите при несъответствие на стоките съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката пред douglas.bg, независимо от това дали е предоставена търговска гаранция на стоката.

Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, douglas.bg ще запази първоначалните гаранционни условия за потребителите.

Когато срокът на търговската гаранция надвишава срока за рекламация, имате право да предявите рекламация по реда и при условията, посочени в гаранционната карта до изтичане на гаранционния срок.

 

 1. Гаранция и сервизно обслужване на Beauty уреди

За предлаганите за продажба от douglas.bg продукти от категорията „Beauty уреди“ се предоставя търговска гаранция от производителите за срок от 24 месеца (освен ако е посочено друго в гаранционната карта) при условия на търговската гаранция, посочени в гаранционната карта за съответния продукт.

 

Сервизното обслужване и отстраняването на повреди на Beauty уреди се извършва само от оторизираните сервизи, определени от производителя или дистрибутора на продукта. В гаранционната карта са посочени адрес и телефон за контакт със съответния сервиз.

 

В случай на повреда или дефект на продукта можете по Ваш избор да се обърнете директно към оторизирания сервиз и/или да предявите рекламация по посочения по-горе ред пред douglas.bg.

 

*Моля, запознайте се и с информацията в Раздел XIII „Гаранции и рекламация“ от Общите условия.

 

 

© 2024 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.