Отворени позиции Централен офис

Очакваме Вашата автобиография и актуална снимка на имейл  [email protected]

Моля, не забравяйте да посочите референтния номер на позицията, по която кандидатствате.  

Ще се свържем за интервю само с кандидатите, одобрени по документи. Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност.

Предоставянето на лични данни от Вас по тази обява е доброволно и те ще бъдат обработвани, съхранявани и използвани от Парфюмери Дъглас България EООД,

като администратор на лични данни, за целите на подбора. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено от Вас

в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.

© 2023 Douglas & Beauty Zone. Всички права запазени.